Ο σκοπός μας

Η δημιουργία τou ιστοτόπου στοχεύει

- στην ευρύτερη παρουσίαση των πολιτικών θέσεων και απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα που αφορούν τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας, καθώς και (στο μέτρο που είναι δυνατόν) θέματα που αφορούν το εργατικό και λαϊκό κίνημα στη Σουηδία.

- στην ανάδειξη θέσεων και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων στη Σουηδία και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων στη χώρα μας και τη Σουηδία.

Ο ιστότοπός μας είναι ανοιχτός σε προτάσεις και απόψεις πολιτικού προβληματισμού, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και γενικότερου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων.

Καλούμε τους Έλληνες της Σουηδίας, (σπουδαστές, εργαζόμενους, επαγγελματίες) να συμβάλλουν με τη δράση και τον προβληματισμό τους στην προσπάθειά μας.