Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Eυρωψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Από τον επίσημο ιστότοπο του ΣΥΡΙΖΑ, "www.syriza.gr"