Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

τα ΝΕΑ

Επίσκεψη του Δ. Βίτσα, 7 Οκτωβρίου 2012

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας ο γραμματέας του Συνασπισμού Δημήτρης Βίτσας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας καλωσόρισε εκ μέρους του Δ.Σ. τον Δ. Βίτσα και τον ενημέρωσε για την πορεία του ελληνισμού της Σουηδίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν ιδιαίτερες αναφορές:
– στους νέους Έλληνες μετανάστες στη Σουηδία και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
– στις προτάσεις της Ομοσπονδίας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
– σε θέματα παιδείας και πολιτισμού

Ο Δ. Βίτσας ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κ. Χαϊδευτός ευχαρίστησε τον Δ. Βίτσα για την επίσκεψή του και του έδωσε αντίτυπα από τις εκδόσεις της Ομοσπονδίας.