ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το προεδρείο της Ο.Ε.Σ.Κ.Σ, 27/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το προεδρείο της Ο.Ε.Σ.Κ.Σ, 27/05/2018

Αγαπητοί συμπατριώτες
Αγαπητές συμπατριώτισσες,

Τους προηγούμενους μήνες έγιναν δύο προσπάθειες εκλογής προέδρου, αντιπροέδρου, κ.ο.κ. η οποίες κατέληξαν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα στην τακτική συνεδρίαση της 27/05/2018 να οριστεί προεδρείο, όπως ορίζεται από το άρθρο 13.11 του καταστατικού μας.

Άρθρο13.11:
Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δημιουργία προεδρείου οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση και ισχύει ως το επόμενο τακτικό Συνέδριο.

Οι αρμοδιότητες του προεδρείου (εσωτερικός κανονισμός) και τα μέλη του σύμφωνα με την πρόταση που υπερψηφίστηκε από Βασίλη Λαζαρίδη, Γιάννη Κωνστάντη, Στέλλα Σαββίδου, Μωυσή Νικολαϊδη και Παρασκεύη Καραζήση στην τακτική συνεδρίαση της 27/05/2018:

«Εκλογή οργανωτικής/εκλογικής επιτροπής από το ΔΣ από όλες τις παρατάξεις που θα έχει την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής ενός νέου τακτικού συνεδρίου με δημοκρατικές και όχι νόθες διαδικασίες το αργότερο ως τον Μάρτη του 19, καθώς επίσης και την ευθύνη διαχείρισης των τρέχοντων ζητημάτων της Ομοσπονδίας. Όλα τα μέλη της επιτροπής θα λειτουργούν και ως firmatecknare με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων. Η επιτροπή αυτονόητα λογοδοτεί στο ΔΣ.»

Μέλη της εκλογικής/οργανωτικής επιτροπής:

  1. Νίκος Κωνσταντινίδης
  2. Βασίλης Λαζαρίδης
  3. Μωυσής Νικολαϊδης
  4. Γιάννης Νικολαϊδης

Οποιαδήποτε άλλη, μεταγενέστερη σύνθεση του προεδρείου, διακινείται ως πληροφορία, είναι ψευδής και αντικαταστατική διότι:

  1. Το προεδρείο δεν ψηφίζεται σε έκτακτη, αλλά σε τακτική συνεδρίαση.
  2. Σε περίπτωση που έχει συγκροτηθεί προεδρείο και έχει ψηφηστεί εσωτερικός κανονισμός , ισχύει ως το επόμενο τακτικό Συνέδριο (άρθρο 13.11).