Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δελτία Τύπου

Συνάντηση με το Αριστερό Κόμμα Σουηδίας (V), 15/12/2015

Η τετραμελές επιτροπή που ορίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου από την ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας συναντήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου με αντιπροσωπία του Αριστερού Κόμματος Σουηδίας (V) στο Riksdagshuset.
Έγινε μία πολύ πειστική και εποικοδομητική συζήτηση.
Βασικό θέμα ήταν η συνέχεια της συνεργασίας και πιθανοί τρόποι καλυτέρευσης.
Φυσικά συζητήθηκε η αποχώρηση των μελών που διαφώνησαν με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Αποφασίστηκε μία νέα συνάντηση τον Ιανουάριο 2016 όπου θα συζητηθεί και οριστεί ημερομηνία επίσκεψης αντιπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ από Ελλάδα.

Στοκχόλμη 15 Δεκεμβρίου 2015