Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 6/12/2015

Η Οργάνωση Μελών (ΟΜ) ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας σε συνάντηση που είχε στις 6 Δεκεμβρίου συζήτησε τα θέματα:
1. Σχέσεις, συνάντηση με το Αριστερό Κόμμα (Vänsterpartiet)
2. Επίσκεψη από αρμόδιο μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ από Ελλάδα

Ορίστηκε μία επιτροπή από 4 μέλη που θα συναντηθεί με αντιπροσώπους του Αριστερού Κόμματος (Vänsterpartiet), εάν είναι δυνατόν τον Δεκέμβριο, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος της συνεργασίας και θα οριστεί μια ημερομηνία ευρύτερης συνάντησης τέλος Ιανουαρίου 2016.

Αποφασίστηκε να διερευνηθούν, προετοιμαστούν οι προϋποθέσεις για μια επίσκεψη από αρμόδιο μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ από Ελλάδα.

Στοκχόλμη 6 Δεκεμβρίου 2015

Το Γραφείο ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Σουηδίας