Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δελτία Τύπου

Το προσχέδιο διακήρυξης , 31 Οκτωβρίου 2012

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ/φοι.

Το προσχέδιο διακήρυξης είναι κείμενο εργασίας. Διαμορφώθηκε μετά από συζητήσεις στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Έχει συμφωνηθεί πως το κείμενο είναι βάση για συζήτηση ωστόσο όπως είναι φυσικό και σ’ αυτό το κείμενο υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις.

Επ’ αυτού θα υπάρξουν δημόσιος διάλογος και δημόσιες συμβολές συνιστωσών, συλλογικοτήτων, ανοιχτών συνελεύσεων και προσώπων.

Με βάση αυτές τις συμβολές θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο διακήρυξης που θα προταθεί στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

31 Οκτωβρίου 2012

Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Το προσχέδιο διακήρυξης σε PDF