Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δελτία Τύπου

Πρόγραμμα Εκλογής

Το Πρόγραμμα Εκλογής από την Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης